درباره پلاتین

عیار پلاتین:

استاندارد عیار پلاتین در کشور ما 800 می باشد، بدین معنا که در هر گرم فروخته شده از این فلز باید 800 واحد شمش پلاتین و 200 واحد (عیار) مابقی فلزاتی مانند رادیوم، پالادیوم، ایریدیم و مقدار خیلی ناچیز هم فلزاتی مانند آهن، روی، قلع و ... می باشد.

عیار پلاتین توسط دستگاههای عیارسنجی که تعداد کمی از آنها در ایران وجود دارد که بازار مستقر هستند، سنجیده می شود. لازم به ذکر است در مراجعه به عیارسنجی باید از آنها عیارسنجی کامل و دقیق را درخواست کنید که البته هزینه آن سه برابر عیارسنجی معمولی است.در عیارسنجی های معمولی فقط عیار پلاتین مشخص می شود ولی در عیارسنجی کامل تمام فلزات موجود در قطعه پلاتین نشان داده می شود. این بدین معناست که در هر گرم پلاتین فروخته شده به مشتری نه تنها باید 800 واحد شمش پلاتین موجود باشد بلکه مابقی 200 واحد مانده نیز بیشتر از فلز پالادیوم و ... تشکیل شده باشد. در غیر این صورت کار از نظر استاندارد مردود می باشد. نکته مهم اینجاست که نداشتن فلز پالادیوم که از نظر قیمت و ارزش هم قیمت فلز پلاتین است، کم فروشی محسوب می گردد.

پلاتین:

پلاتین فلزی ست نادر با رنگ سفید_خاکستری که متراکم، رسانا و شکل پذیر است و از باارزش ترین فلزات گرانبهاست.

علاوه بر کاربردهای دیگر پلاتین، یکی از بیشترین موارد مصرف این فلز، ساخت جواهرات است.این فلز به صورت آزاد در طبیعت وجود دارد و معمولا همراه دیگر فلزهای خانواده پلاتین یعنی پالادیوم، روتنیم، رودیم و ایریدیم دیده می شود.

قیمت پلاتین نوسان بیشتری نسبت به طلا دارد و معمولا در وضعیت ثبات و رشد اقتصادی گرانتر از طلاست.

مقاومت پلاتین در برابر تیرگی و خوردگی بسیار بیشتر از طلاست و شکل پذیری بیشتری هم نسبت به طلا و مس دارد. در ایران جواهرات پلاتین معمولا با عیار 800 از هزار ساخته می شود.